PATRON

  Dr. Tarang GianchandaniCOURSE CHAIRMEN

  Dr. Ashok Rajgopal

  Dr. Nilen ShahCOURSE DIRECTORS

  Dr. Vaibhav Bagaria

  Dr. Ashok ShyamORGANISING COMMITTEE

  Dr. Akash Saraogi

  Dr. Anoop Dhamangaonkar

  Dr. Ashish Phadnis

  Dr. Ashok Kumar P. S.

  Dr. Bipin Khedkar

  Dr. Gaurav Sharma

  Dr. Lokesh Naik

  Dr. Manan Shah

  Dr. Rakesh Bhansali

  Dr. Shobit Deshmukh

  Dr. Shyam NadangeREGISTRATIONS AND ENQUIRIES

  Ms. Meghana Pitkar: +919820322213

  Ms. Sonal Patel: +919372763495

  Mr. Vishal Suryawanshi: +919321401049

0px